Orkesterdialogar

For orkester

Orkestrering

2(1)-2(1)-2-2 4-3-3-1 timp perc:2 hp str

Varighet

15 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere i Stavanger, 2018
Bestilt av Norsk Musikforlag og Stavanger Symfoniorkester

Presse

"Knut Vaages stort anlagte "Orkesterdialogar" - et verk på 20 minutter - ble uroppført i fjor med Stavanger Symfoniorkester med Eivind Gullberg Jensen som dirigent. Musikken er klang-basert, har noen faste holdepunkter som kommer igjen, er ganske fritt i tonalitet, og kan gjerne oppleves som en form for naturlyrikk, ikke minst fordi det blåses i blåseinstrumenter uten lyd, det klinger i tåkelur eller for den saks skyld i alarmer, her er mangfoldige tolkningsmuligheter i et rikt og etter mitt skjønn ganske velstrukturert partitur."

"Før alt dette, i Knut Vaages heilt nye stykke Orkesterdialogar, får vi kikka rett inn. Han held orkesteret opp som eit tredimensjonalt lerret for oss. Du kan sjå kva som foregår på ulike stadar. Små samtaler dukker opp, mellom ein mørk cello og ein klarinett, mellom fløyte og fiolin, mellom piccolo og bratsj. Det veks seg kanskje større, eller det døyr ut. Han gir oss minner og rammer vi kan kjenne igjen frå tidlegare tider. Eit stille sus opnar stykket, kjem tilbake, går igjen. Det er så respektfullt gjort mot orkesteret. Det er så fint brukt. Det sluttar stille. Det måtte det."

Oversatt fra tysk: "Som i så mange av sine verker, overrasker Knut Vaage også i "Orkesterdialogar" med noe uventet: Like før slutt lysner musikken opp i noen sekunder og åpenbarer homofone, nesten muntre trekk. Deretter sluttes sirkelen, og materialet fra begynnelsen kommer tilbake. Det er et imponerende og modent verk Knut Vaage presenterer."

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Orkesterdialogar” på Norsk Musikforlag sine nettsider.

 

Orkesterdialogar cover