Khairos

Opera i to akter med libretto av Torgeir Rebolledo Pedersen

Orkestrering

14 voices(SSSSA/MMTTTTTBarBar/BB) + child voice on tape, choir(SATB), orch: 2(1)-2(1)-3(2)-2(1) 3-2-2(1)-1 timp perc:2 hp pf str

Varighet

2 timer

Premiere/ Bestilt av

Urfremført i Oslo, Den Norske Opera, 2013
Bestilt av Den Norske Opera & Ballett

album-art

Bilder fra urfremføring av "Khairos" I Oslo

Presse

"Men som sagt, imponerende over hele linjen. Håvard Stensvold ble solid tilsølt av olje og griseblod mot slutten. Både han, Ketil Hugaas, Nils Harald Sødal, Elisabeth Teige og Tone Kummervold er av dem vi spesielt vil trekke fram, ikke minst for den scenemessige gjennomføringen. Men det var også glimrende innsats i mange av de mindre rollene. En Menotti-liknende ringeklokke i form av en sopran glemmer vi ikke så lett."

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Khairos” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde