KUNSTNERNE PÅ VERFTET I 40 ÅR – JUBILEUMSUTSTILLING

Ingela Øien framfører utdrag av “Medusa” 18. april kl 17 på Visningrommet USF.

Lytt til Medusa på YouTube:

English version below

Her er invitasjonen til utstillinga::

Du/dere er herved hjertelig velkomne til jubileumsutstilling!

Utstillingen Kunstnerne på Verftet i 40 år, minst åpner torsdag 18. april kl. 17:00 – 19:00 i Visningsrommet USF. Fest fra kl 19:00

Musikalsk innslag på åpningen:

Ingela Øien (BIT20 Ensemble) fremfører «Medusa» for solo fløyte av Knut Vaage.

Fremføringen er støttet av BIT20 Ensemble som startet sin virksomhet på Verftet i 1989.

Utstillingen vises 18. april – 12. mai

Åpningstider:

Alle dager kl. 13:00 – 17:00 unntatt mandag som er stengt, og fredag med åpent kl. 13:00 – 19:00.

Gratis inngang

Om utstillingen

Våren 2024 er det 40 år siden grunnsteinen for dagens USF Verftet ble lagt. Da flyttet de første kunstnerne inn i den nedlagte sardinfabrikken, og en helt spesiell epoke i den norske kunsthistorien begynte å ta form.

Atelierfellesskapet som ble etablert i 1984 arbeidet på tvers av sjangre, men med felles kunstneriske og kulturpolitiske mål. Slik dannet de en stabil basis for det som i 1993 skulle bli Kulturhuset USF, med sine publikumsrettede aktiviteter; konsertsalene Sardinen og Røkeriet, Cinemateket, Scene USF, Kafé Kippers osv.

I dag er flere av de såkalte pionerene fra oppstarten fortsatt aktive i sine atelierer fra 80-tallet, og både én og to nye generasjoner kunstnere har kommet til. Nye og yngre kunstnere har etablert seg på USF Verftet de siste årene og atelierfellesskapet er i jubileumsåret preget av samtidens nyorienteringer og kunstneriske strømninger, i tillegg til historisk kontinuitet.

Når kunstnerne i 2024 innbyr til jubileumsutstilling med slepp av katalog, fest og konsert, er det derfor nærliggende å si at det er både fortid og fremtid som skal feires. Eller en bestemt epoke i norsk kunsthistorie, om du vil.

Disse deltar i utstillingen:

Amelia Bjørnsen, Andrew Taggart og Chloe Lewis, Anne Britt Lerøy, Anne Sofie Soldal, Anne- Sophie Blytt, Anne Tveit Knutsen, Aud Lavik, Audhild Rypdal, Beda M. Johanson, Birgit Eide, Bjørg Nedrebø, Bjørn Kolbjørnsen, Bjørn Sortland, Bodil Karla Heggø, Bodil Rørtveit, Brit Bøhme, Cato Løland, Daniel Hundven-Clements, Daniel Persson, Daniela Bergschneider, Derek Sargent, Dillan Marsh, Eirik Falckner, Eivind Gullberg Jensen, Elin Roti, Elke Karnik, Eva Britt Bitta Rasmussen, Gro Aakenes Sævig, Gunvor Olsen, Hannu Konttinen, Herdis Torsvik, Ida Helland- Hansen, Inger-Johanne Brautaset, Ingrid Berven, Ingrid Aarset, Ivar Kolve, Ji Jia, Johanne Monrad, Jørgen Blitzner, Kari Dyrdal, Kari Aasen, Karina Skilbrei, Kiyoshi Yamamoto, Knut Vaage, Kobie Nel, Kristin Selboskar, Lee Clark Reynolds, Lillian Dahle, Line S. Hvoslef, Magnar Moen, Maia Urstad, Mari Kvien Brunvoll, Maria Udd, Marie Storaas, Marta Nerhus, Nayara Leite, Robert Jønnum, Samuel Brzeski

Sarah Louise Reed, Signe Halle, Silje Bergsvik, Siri Haaskjold, Sissel Blystad, Sofie Hviid Vinther, Stig Rostrup Christiansen, Synneva Heradstveit, Tine Adler, Tone Saastad, Torild Inger Børretzen, Torill Nøst, Trude Hisdal, William Nicolaysen, Øyvind Johnsen, Åse Ljones.

Flere arrangementer i kunstnernes jubileumsfeiring:

Jubileumskonsert mandag 6. mai.

Åpne atelierer lørdag 20. april.

Jubileumsfeiringen er støttet av:

Bergen kommune

Vestland fylke

Norsk Kulturråd VISP

BKV Vederlagsfondet

BIT20 Ensemble

Avgarde

Komponistforeningen

Bergesenstiftelsen

EGD

Stiftelsen Kulturhuset USF

Here is the invitation to the exhibition:

You are hereby warmly welcomed to the anniversary exhibition!

The exhibition “Artists at Verftet for 40 years, at least” opens Thursday, April 18th from 5:00 PM to 7:00 PM at the Visningsrommet USF. Celebration from 7:00 PM.

Musical performance at the opening:

Ingela Øien (BIT20 Ensemble) performs “Medusa” for solo flute by Knut Vaage.

The performance is supported by BIT20 Ensemble, which started its activities at Verftet in 1989.

The exhibition runs from April 18th to May 12th.

Opening hours:

Every day from 1:00 PM to 5:00 PM except Monday, when it is closed, and Friday, when it is open from 1:00 PM to 7:00 PM.

Free entrance.

About the exhibition:

In spring 2024, it will be 40 years since the foundation stone for today’s USF Verftet was laid. The first artists moved into the former sardine factory, marking the beginning of a unique era in Norwegian art history.

The artist community established in 1984 worked across genres but with common artistic and cultural political goals. They formed a stable basis for what would become the USF Cultural Centre in 1993, with its audience-oriented activities: concert halls Sardinen and Røkeriet, Cinemateket, Scene USF, Café Kippers, etc.

Today, several of the pioneers from the start are still active in their studios from the 1980s, and one or two new generations of artists have arrived. New and younger artists have established themselves at USF Verftet in recent years, and the artist community, in its anniversary year, reflects contemporary reorientations and artistic currents, in addition to historical continuity.

When the artists in 2024 invite you to the anniversary exhibition with the release of a catalog, a party, and a concert, it is therefore appropriate to say that both the past and the future are to be celebrated. Or a specific epoch in Norwegian art history, if you will.

More events in the artists’ anniversary celebration:

Anniversary concert on Monday, May 6th.
Tilbake
Ingen kommentarer

Beklager, kommentarskjemaet er stengt for øyeblikket.