Vi reiser

For piano, percussion, computer and amplification

Besetning

pf/nar perc/nar mar electronics

Varighet

12 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere på Beethovenfest Bonn, 2007
Bestilt av Leon Milo og Susanne Kessel

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Vi reiser” på NB Noter sine nettsider.

NB noter bilde