TILSTANDAR 3. sats - Hauste inn

for Counter-tenor, Recorder, Baroque Lute, Organ, Violin, Gamba
Tekst: Terje Tørrisplass

Orkestrering

counter-tenor, recorder, baroque lute, organ, violin, gamba

Varighet

8 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere 2025
Bestilt av Daniel Sæther

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Tilstandar” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde