TILSTANDAR 2. sats - kom linderei kom

for Counter-tenor, Recorder, Percussion, Harpsichord and String Quartet
Tekst: Erling Nødtvedt, kom linderei kom

Orkestrering

counter-tenor, recorder, percussion, harpsichord and string quartet 

Varighet

7 min. 30 sek.

Premiere/ Bestilt av

Premiere 2025
Bestilt av Daniel Sæther

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Tilstandar” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde