TILSTANDAR 1. sats - Opp av jorda

for Counter-tenor, Recorder, Baroque Lute, Gamba
tekst: Ruth Lillegraven, Opp av jorda

Orkestrering

counter-tenor, recorder, 

baroque lute, gamba 

Varighet

8 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere 2025
Bestilt av Daniel Sæther

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Tilstandar” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde