Tidlaus, del 1

for vocal ensemble and accordion

Orkestrering

6 voices(SSAATT) acc

Varighet

20 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere i Bergen, 2021
Bestilt av Tabula Rasa

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Tidlaus, del 1” på NB Noter sine nettsider.

NB noter bilde