Tapt slag (1994)

Orkestrering

fl/voice, perc

Tekst: Hanne Bramnes

Varighet

13 minutter

Premiere/ Bestilt av

Bestilt av The Norwegian Section of ISCM

Anmeldelse

“Applausen etterpå stilnet ikke før etter to minutter da Ingela Øien sist lørdag spilte fire verker av bergenskomponisten Knut Vaage – og det fra en nesten fullsatt sal. Når opplevde du det sist på en konsert med ukjent samtidsmusikk?”

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Tapt slag” på NB Noter sine nettsider.

NB noter bilde