NOKON KJEM TIL Å KOMME

For opera, libretto basert på skuespillet av nobelprisvinner Jon Fosse

Nokon kjem til å komme

Utgivelsesdato: 2006
Komponert av: Knut Vaage
Fremført av: BIT20 Ensemble

 

For enda mer informasjon, se Norsk Musikforlag oversikt her.

Orkestrering

3 voices(STBar), fl, cl, bsn, 2 perc, vla, vcl, cb, tape

Varighet

1 time

Premiere/ Bestilt av

Premiere i Oslo, Ultima, 2000
Bestilt av Opera vest

JON FOSSE

Jon Fosse er ein prislønna norsk forfattar. Fosse har skrive romanar, dikt, barnelitteratur, essay og skodespel, i tillegg til at han har omsett og gjenfortalt fleire klassiske verk. Han er mellom dei mest spela nolevande dramatikarane i verda, og er ofte omtalt som «den nye Henrik Ibsen». Sjølv skriv Fosse på nynorsk. Teaterstykka hans er omsette frå nynorsk til meir enn 50 språk. Han blei i 2023 tildelt Nobelprisen i litteratur «for hans nyskapande dramatikk og prosa som gjev stemme til det useielege», som det heiter i grunngjevinga til juryen. (tekst: snl.no) “Nokon kjem til å komme” er

jon fosse
Samarbeidet...
"Knut Vaage (working in collaboration with Fosse) adapted Fosse’s play as the libretto for his own one act opera"
J

on Fosse is a major figure in the modern literature of Norway. Initially establishing his reputation as a novelist, he has largely worked as a dramatist since the mid-1990s and his work has been extensively performed across Europe and in the U.S.A. He has been widely described as the most important Norwegian dramatist since Ibsen. He writes in a very austere fashion, brief speeches often repetitively patterned. Someone is Going to Come (Nokon kjem til å komme) was first performed in 1996. A later Parisian production of the play prompted Le Monde to describe him as “the Beckett of the 21st century”. Knut Vaage (working in collaboration with Fosse) adapted Fosse’s play as the libretto for his own one act opera, which was premiered in 2000. The text has a distinctive poetry, creating through its highly patterned language a powerful exploration of the tensions inherent in human relationships; it occupies a theatrical idiom which, paradoxically, straddles the boundaries between realism and absurdism. It presents an elemental theatrical situation in simple language. A man and a woman seek – so they say and perhaps so they believe – to be alone together; they have bought a very isolated old house near the sea; we know nothing of them, they are called simply ‘He’ and ‘She’. The tensions in their relationship are hinted at; another character (‘The Man’) appears briefly. The house, which was formerly occupied by the grandmother of ‘The Man’, is gradually revealed to contain disturbing reminders of its previous occupants – from photos on the walls to an unmade bed, right down to an unemptied chamber pot. ‘The Man’ makes a pass at ‘She’. The cracks between ‘He’ and ‘She’ widen.

Vaage’s setting employs an eight-piece ensemble: viola, flute, clarinet, bassoon, double bass, cello and two percussionists. The instrumental resources are well used; the instrumental intimacy aptly but powerfully evokes the jealousies and fears of ‘He’ and ‘She’, the laughing, disturbed menace of ‘The Man’. Perhaps, though, one might have hoped for a little more by way of musical evocation of the surrounding emptiness.

All three singers give intense, compelling performances, sustaining the tension throughout. Siri Torjesen, well known for her work in contemporary repertoire, and Ketil Hugaas, experienced operatic performer, work particularly well together and are utterly convincing in their presentation of the central relationship. They disturb and move the listener in equal measure. Though Nils Harald Sødal has a less prominent role, he handles it very persuasively, not least in his long set-piece towards the end of the opera, which is a minor masterpiece of menace and dramatic pacing.
Someone is Going to Come moves to a memorable conclusion, musically speaking, which I wouldn’t want to give away any more than I’d want to reveal the ending of a detective story
(From the CD booklet. Text by Michael McCarthy. Vocal score: musikkforlagene)

Urpremiere i 2000 på Ultimafestivalen

Presse

(…) Librettoet, basert på et skuespill av Jon Fosse, minner om den dystre melankolien i tidlige Bergman-filmer. Den norske komponisten Knut Vaage har laget en dramatisk og truende musikk på terskelen til atonalitet, som stadig vender tilbake til fragmenter av sanger. Slik den første delen av kvelden kommer minimalistisk, stille og søvngjengerisk svevende, blir den andre delen med tittelen "En måne av kokende melk" iscenesatt som en brakende komisk og skrikende fargerik, som et skrått spektakkel. I denne kammeroperaen fra Luxembourg ønsker en arrangementsleder å åpne en nattklubb i en gammel meieribygning. Under forhandlingene med arvingen blir begge overfalt av en morder (…) (fritt oversatt til norsk)

Musikken er heller beskrivende og programmatisk knyttet til senromantikken. Naturskjønnheten og bølgene høres som åpningsmusikk så tydelig at det faktisk ikke ville vært nødvendig med projeksjoner av skog og bølger på den halvsirkulære veggen under disse musikalske passasjene, så konkret og suggestivt høres ensemblet ut. De dype blåseinstrumentene dominerer fargeleggingen. Små melodiske formler dominerer sangledsagelsen. Musikken flyter koherent, men følger også spenningsrik psykologisk utvikling på scenen; sangen er melodiøs og virker svevende hevet. (fritt oversatt til norsk)

"In Kaiserslautern, two contemporary one-act plays made their German premieres, showcasing the intense and mysterious musicality of Knut Vaage and the lively absurdity of Camille Kerger. The performances, marked by a masterful chamber ensemble and dynamic direction, captivated the audience with their distinct auras, offering an engaging experience in modern music theater." (fritt oversatt fra tysk)

"At first glance, these two one-act operas may seem unrelated, yet their exploration of universal themes—love, jealousy, miscommunication, and the past—creates an intriguing blend. 'Someone Is Going To Come' by Knut Vaage and 'Ein Mond aus kochender Milch' by Camille Kerger, performed at Théâtre National du Luxembourg, offer a unique juxtaposition. Despite their differences, directors Frank Hoffmann and Urs Häberli aptly titled their collaborative project 'Shadows of the Past.'" (fritt oversatt fra tysk)

"Fredag gikk startskuddet for Ultimafestivalen. Det mest anslående var Knut Vaages opera Nokon kjem til å komme til tekst av Jon Fosse."

"Mer slikt takk! Nokon kjem til å komme er på mange måter en spartansk opera. Tre sangere på en svært enkel scene, en kompakt libretto, ingen store fakter. Men musikken bærer dramaet, og gjør det rikt."

"Prosjekter er dristig – men resultatet som hadde premiere i Oslo på fredag er på mange måtar vellukka. Vaage har skrive musikk som nett ikkje freistar å mima Fosses særeigne, repetitive stil, men som likevel matchar teksten – med eigne middel."

"Blinkskudd for Fosses og Vaages Opera. Knut Vaage overbeviser i sin debut som operakomponist, han tydliggjør og stiliserer Jon Fosses tekst og gir sangerne noe å bryne seg på."

"This musically inventive and dramatically tense work was well received and deserves a wider hearing."

"Vaage's treatment of Jon Fosse's play about a young couple that moves into a house beset by spririts of its former inhabitants has theatrical pulse and achives probing instrumental effects despite an orchestra of only eight players. There's room for more grateful vocal writing, but Someone Is Coming revealed a promising dramatic talent."

Kjøp partitur

Bestill klaveruttog til “Nokon kjem til å komme” på Norsk Musikforlag sine nettsider.

For partitur og stemmer, kontakt Skjalg Reithaug på e-post: skjalg.reithaug@musikkforlagene.no.

Partitur Nokon