Nøkkerose (2021)

for baritone, clarinet, string quintet

Norwegian Songs, Vol.4 - TIDA VEIT

Nøkkerose

Utgivelsesdato: 2023

Skrevet av: Knut Vaage 

Fremført av: Njål Sparbo

 

Orkestrering

voice(Bar) cl 2 vln vla vcl cb
Tekst av Torgeir Rebolledo Pedersen

Varighet

3 minutter 45 sekunder

Premiere/ Bestilt av

Bestilt av Njål Sparbo

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Nøkkerose” på NB Noter sine nettsider.

NB noter bilde