multiMORF IV

for solo trumpet in C, amplified 9 piece brass and computer/video

Perpetuum Trompetuum...

multiMORF IV

Utgivelsesdato: 2015

Skrevet av: Knut Vaage 

Fremført av: Erlend Vetås Aasgard-Nilsen

Varighet: 17 min 51 sek

Orkestrering

ampliefied tpt 4 cnt hn 2 tbn euph tu computer

Varighet

10-20 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere på BrassWind i Bergen, 2013
Bestilt av Erlend Aasgaard-Nilsen

Kjøp partitur

Bestill partitur til “multiMORF IV” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde