multiMORF II

for trombone og foss

BESETNING

tbn computer video

Varighet

15-25 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere på BrassWind i Bergen, 2013
Bestilt av Erlend Aasgaard-Nilsen

Kjøp partitur

Bestill partitur til “multiMORF III” på NB Noter sine nettsider.

NB noter bilde