Kyklop

For orkester

album-art

Orkestrering

3(2)-3(1)-3(1)-3(1) 5-3-3-1 timp perc:3 pno hp str

Varighet

15 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere i Trondheim, 2008
Bestilt av Trondheim Symfoniorkester

Presse

"Knut Vaage imponerer med en musikalsk kamp mellom kaos og konsentrasjon. Kyklop begynner med svake pauker og stortromme, i en tilbakeholden og dus klang, og store deler av stykket er en studie i mørke klanger. Nettopp det litt uklare er en vesentlig side av verket. Vaage skildrer mange typer kaos hvor klangenes tetthet kommer av at bevegelser slår mot hverandre uten å være koordinert, eller av at han legger en stor mengde toner mot hverandre som ikke er konsonerende. Som en kontrast mot dette står det som oftest frem et tydelig melodifragment. Det er ofte korte eksklamasjoner og utbrudd av ideer."

"Vaage er ein publikumsvenleg komponist. Ikkje av di han skriv «enklare», meir populær musikk enn kollegaene sine i den norske samtidsmusikken, men av di han er så open om arbeidet og metodane sine i møte med publikum. På ingen måte pleier han den nye musikken som reservat, for han legg opp til ålmenn ferdsle gjennom han – vel med ruteframlegg, men, som det kjem fram av teksten hans over, overlèt han vegvalet i det musikalske landskapet sitt til lyttarane."

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Kyklop” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde