Janus

For fløyte (bass og alto) og orkester

Orkestrering

1-picc-2(1)-2(1)-2(1) 4-2-3 timp perc:2 hp pno (cel) flute-solo str

Varighet

23 minutter

Premiere/Bestilt av

Premiere i Bergen, 2022
Bestilt av Ingela Øien.

Konsertopptak

Se konsertopptaket av Knut Vaages “Janus” med orkesterets egen fløytist Ingela Øien som solist.

Dirigent: Ingar Bergby

Fremført av: Bergen Filharmoniske Orkester

Innspilt live i Grieghallen 6. oktober 2022

Presse

(...) Det eneste på programmet som ikke var fra Sæveruds hånd, var «Janus», et bestillingsverk for fløyte og orkester av Knut Vaage, en av våre mest kjente, nålevende komponister fra Vestlandet. Anledning for bestillingen var at kveldens solist, Ingela Øien, har vært ansatt i Bergen Filharmoniske Orkester i 40 år. Øien og Vaage har lenge samarbeidet tett. Øien vekslet mellom C-fløyte, altfløyte og bassfløyte, og Vaage prøvde ut et bredt spekter av klanger i de ulike fløytene og deres samspill med orkesteret. Det kjentes som om Vaage gradvis åpnet flere rom i orkesteret, med mystiske stemninger i instrumentgruppene, parallelt med at solistens individuelle klangrom åpnet seg for oss. Etter hvert oppsto et tettere, rytmisk driv med jazzede impulser. Både fløyten og orkesteret lekte med forskjellige blåtoner, som ble tøyd stadig lengre nedover på medrivende vis. Det er ikke ofte en får høre verk for fløytesolist og orkester, verken eldre eller nyskrevet musikk. Spesielt spennende var det å høre Øien utfolde seg på bassfløyten. Mot slutten av verket utforsket hun og Vaage overtonene i denne største av fløytene. Disse klangene var nye for meg – hese og hule, men samtidig fascinerende distinkte til overtoner å være.

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Janus” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde