Høgsongen

for 2 solister (sopran og baryton), blandet kor og orkester

Orkestrering

2 voices(SBar), choir(SATB), orch: 2(2)-2(1)-2(1)-1 2-2-0-0 timp perc org str

Varighet

40 minutter

Premiere/Bestilt av

Premiere i Korskirken i Bergen, 2010
Bestilt av Collegium Musicum

Presse

"Salomos Høysang, den mest poetiske av alle Bibelens bøker, har sjelden blitt utforsket av komponister, men i Norge har Knut Nystedt og Knut Vaage skapt unike verk som utforsker tekstens rike symbolikk og kjærlighetens metamorfoser." "Vaages musikk tar utgangspunkt i diktets gjentagelser og skaper en mosaikk av moderne toner, inspirert av orientalske klanger. Han binder sammen tekstens poetiske avsnitt og de mer dramatiske elementene, og gir verket en enhetlig klangfarge." "Salomos Høysang, plassert i Bibelen, utforsker kjærlighetens forvandlinger uten en tydelig ytre handling. Vaages musikalske tolkning følger tett tekstens bevegelser, skaper en atmosfære av arkaisk-orientalsk skjønnhet, og gir lytterne muligheten til å oppdage det poetiske dramaet på nytt."

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Høgsongen” på NB Noter sine nettsider.

 

NB noter bilde