Fremad marsj

Utgivelsesdato: 2020

Skrevet av: Knut Vaage

Fremført av: Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Komponisten om stykket: I “Fremad marsj” har eg valt i følgja eit velbrukt formskjema for denne type marsjar. Stykket
 er bygt opp av introduksjon, A-del, B-del og trio. Dei tradisjonelle gjentakingane er ogsi tatt med. Tonespråk og bruk av rytmiske celler skal så vitalisere denne formen. “Fremad marsj” er tileigna Forsvarets Musikkorps Vestlandet.

Kjøp partitur

Bestill partitur til “Fremad marsj” på Notebutikken sine nettsider.