For stadig å bli

For kor (SATB)

Orkestrering

choir(SATB)

Varighet

20 minutter

Premiere/ Bestilt av

Premiere i Bergen Offentlige Bibliotek, 2015
Bestilt av Sissel Lillebostad

Kjøp partitur

Bestill partitur til “For stadig å bli” på NB Noter sine nettsider.

NB noter bilde