Piano...

Nesten Rondo

Utgivelsesdato: 1997

Fremført av: Einar Henning Smebye

Komponert av: Knut Vaage

Varighet: 7 min 25 sek