Lytt til...

Odyssé

Dette verket er laget som en kompositorisk tolkning av Edvard Griegs Lyriske Stykker op. 54.

 

Lydfilene under er kun for personlig bruk. 

album-art