Album...

Nokon kjem til å komme

Utgivelsesdato: 2006
Komponert av: Knut Vaage
Tekst av: Jon Fosse, tilpasset til libretto av Knut Vaage veiledet av Jon Fosse
Fremført av: BIT20 Ensemble

Presse

Musikken er heller beskrivende og programmatisk knyttet til senromantikken. Naturskjønnheten og bølgene høres som åpningsmusikk så tydelig at det faktisk ikke ville vært nødvendig med projeksjoner av skog og bølger på den halvsirkulære veggen under disse musikalske passasjene, så konkret og suggestivt høres ensemblet ut. De dype blåseinstrumentene dominerer fargeleggingen. Små melodiske formler dominerer sangledsagelsen. Musikken flyter koherent, men følger også spenningsrik psykologisk utvikling på scenen; sangen er melodiøs og virker svevende hevet. (fritt oversatt til norsk)

"In Kaiserslautern, two contemporary one-act plays made their German premieres, showcasing the intense and mysterious musicality of Knut Vaage and the lively absurdity of Camille Kerger. The performances, marked by a masterful chamber ensemble and dynamic direction, captivated the audience with their distinct auras, offering an engaging experience in modern music theater." (fritt oversatt fra tysk)

"At first glance, these two one-act operas may seem unrelated, yet their exploration of universal themes—love, jealousy, miscommunication, and the past—creates an intriguing blend. 'Someone Is Going To Come' by Knut Vaage and 'Ein Mond aus kochender Milch' by Camille Kerger, performed at Théâtre National du Luxembourg, offer a unique juxtaposition. Despite their differences, directors Frank Hoffmann and Urs Häberli aptly titled their collaborative project 'Shadows of the Past.'" (fritt oversatt fra tysk)

"Vaage's treatment of Jon Fosse's play about a young couple that moves into a house beset by spririts of its former inhabitants has theatrical pulse and achives probing instrumental effects despite an orchestra of only eight players. There's room for more grateful vocal writing, but "Someone Is Coming" revealed a promising dramatic talent."

(…) Librettoet, basert på et skuespill av Jon Fosse, minner om den dystre melankolien i tidlige Bergman-filmer. Den norske komponisten Knut Vaage har laget en dramatisk og truende musikk på terskelen til atonalitet, som stadig vender tilbake til fragmenter av sanger. Slik den første delen av kvelden kommer minimalistisk, stille og søvngjengerisk svevende, blir den andre delen med tittelen "En måne av kokende melk" iscenesatt som en brakende komisk og skrikende fargerik, som et skrått spektakkel. I denne kammeroperaen fra Luxembourg ønsker en arrangementsleder å åpne en nattklubb i en gammel meieribygning. Under forhandlingene med arvingen blir begge overfalt av en morder (…) (fritt oversatt til norsk)

"Fredag gikk startskuddet for Ultimafestivalen. Det mest anslående var Knut Vaages opera "Nokon kjem til å komme" til tekst av Jon Fosse."

"Mer slikt takk! Nokon kjem til å komme er på mange måter en spartansk opera. Tre sangere på en svært enkel scene, en kompakt libretto, ingen store fakter. Men musikken bærer dramaet, og gjør det rikt."

"Prosjekter er dristig – men resultatet som hadde premiere i Oslo på fredag er på mange måtar vellukka. Vaage har skrive musikk som nett ikkje freistar å mima Fosses særeigne, repetitive stil, men som likevel matchar teksten – med eigne middel."

"Blinkskudd for Fosses og Vaages Opera. Knut Vaage overbeviser i sin debut som operakomponist, han tydliggjør og stiliserer Jon Fosses tekst og gir sangerne noe å bryne seg på."

"This musically inventive and dramatically tense work was well received and deserves a wider hearing."

Nokon kjem til å komme - Opera

Spill av video om Someone Is Going to Come