Høgsongen

Utgivelsesdato: 2017

Fremført av: Collegiûm Mûsicûm, Eivind Gullberg Jensen, Halvor F. Melien og Mari Eriksmoen

Komponert av: Knut Vaage

Tekst: Salomos høgsong

Produsert av: Knut Vaage og Torstein Aasgaard-Nilsen

Varighet: 40 min 20 sek

PRESSE

"The main work here is Vaage's 40-minute dramatic setting of excerpts from the Song of Songs, a text which the composer sees as a major piece of world literature. He speaks of the 'extravagance' of the poem's celebration of love, and the music is commensurately powerful and colourful. In response to the impassioned fervour of the text, Vaage provided music of perhaps surprising (though not inappropriate, if you think about it and pay attention to the ecstatic eroticism of the poetry) vigour and dynamism, with the soloists' rôles exuding an operatic level of passion and urgency. The idiom is firmly grounded in tonality, and thoroughly accessible; the large orchestral and choral forces used to thrilling effect. Aagaard-Nilsen's work is based on a 1999 collection of poems by Georg Johannesen; "Ars vivendi, or the Seven Virtues of Life". The character of each virtue - Moderation, Righteousness, Hope, Love and so on - is described in verse, and in Aagaard-Nilsen's composition, by music which expresses the essential character of each virtue in seven short movements. The idiom is very tonal and harmonically rich; the ensemble accompaniment rich in bell sounds. Norwegian texts. Mari Eriksmoen (soprano), Halvor F. Melien (baritone), Collegium Musicum Choir and Orchestra; Eivind Gullberg Jensen."

"Both works are of a moderately modern style, without overstretching the musical expression. Considering the ensemble, consisting of both amateur and professional musicians, as the commissioner, the works stay within reasonable technical and musical demands without being simplistic or dull. Instead, they open up new sonic landscapes, influenced by the Nordic environment."

"I Vaages verk 'Høgsongen' blir tekstens bemerkelsesverdige poetiske kraft møtt av komponistens utfordrende oppgave med å skape en passende musikalsk ramme. Resultatet er en unik harmoni mellom ord og toner, utført med perfeksjon av Collegiûm Mûsicûm, et ensemble av dedikerte amatør- og profesjonelle sangere dirigert av den erfarne Eivind Gullberg Jensen (1972)." (fritt oversatt fra spansk)

"Dette er ei tonesetjing av utdrag frå Salomos høgsong, den bibelske diktsamlinga komponisten omtalar som «ei samanhengjande og høgstemt hylling av kjærleiken». Instrumentalopninga er spektakulær: Det er som om eit tungt og prydeleg teltforheng blir rive til side og me brått står andsynes Levantens eksotiske lydar, ein lyrisk larm av kvitrande piccolofløyter, kvekkande oboar, burande trompetar og kvasse strykarar som flengjer lydbiletet. Ein intens nerve strekkjer seg gjennom heile dette førti minuttar lange verket, noko som både kan førast attende til Vaages kompetente komposisjonshandverk og den lytefrie direksjonen til Eivind Gullberg Jensen."