Frisk pust...

Janitsjar - Lydfabrikken

Utgivelsesdato: 2008

Fremført av: Forsvarets Stabsmusikkorps

Komponert av: Knut Vaage

Varighet: 4 min 36 sek