Tida Veit...

Nøkkerose

Utgivelsesdato: 2023

Komponert av: Knut Vaage

Tekst av: Torgeir Rebolledo Pedersen

Fremført av: Njål Sparbo

Varighet: 4 minutter 16 sekunder