ELEKTRA II (English)

All the sounds in Electra II for amplified flute and computer are coming directly from the flute players action on stage, even the very low sub-frequencies. This is made possible by the programming of Max/MSP, in combination with the pure musical ideas, and frequent use of slow glissandies combined with sampling. The work is a dramatic dialogue between the computer and the flute, with the former stealing energy in real time from the flute player, who has to fight back in order to maintain the focus of the musical dramaturgy.

Electra II for flute and computer is based on Electra for el.violin and live electronics. The studio testing and developing of Electra II has been done together with Ingela Øien autumn 2005. Electra for el.violin was commissioned and premiered by Victoria Johnson in 2003. The computer programming is by Thorolf Thuestad.

ELEKTRA II (Norsk)

Stykket er dramaturgisk sett ein situasjon mellom utøvaren og maskinen. Macen står på scenen, utøvaren pluggar inn, og det som skjer lydmessig er resultat av ”kampen” mellom utøvaren og maskinen. Alt er basert på realtimeprosessering via Max/MSP. Og utøvaren gjer maskinen visse triggerar underveis for å styra prosesseringa. Stykket kan ikkje framførast utan PA med sub fordi differansetonane som oppstår i sakte gliss frå unis mellom fløyte og sampling blir datamanipulert. Dette synleggjer overgrangen frå svingning til lyd i aller lavaste frekvensområde. Dette som eit par dømer på dei grensene som blir utforska i dette stykket.

”Elektra II” er ei vidareutvikling av ”Elektra” for el.fele og datamaskin. Studio testing og utvikling av Elektra II er gjort i samarbeid med Ingela Øien haust 2005. Første versjon av Elektra for el.fele var tinga og framført av Victoria Johnson. Thorolf Tuestad har gjort dataprogrammeringa.

Tilbake til hovedsiden/back to main page